Onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG

Onkogenetická pracovní skupina vzniká pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a Společnosti lékařské genetiky ČLS J.E.P. od konce roku 2006. Pracovní skupina je zaměřena na genetické testování onkologických pacientů. Výstupem práce pracovní skupiny jsou doporučení pro postupy u možných geneticky podmíněných stavů, které by mohly vést k rozvoji zhoubného nádoru.

Mimo informací umístěných na stránkách sekce najdete na Linkos i další informace o genetických a rodinných rizicích vzniku nádorů