Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii vznikla pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J.E.P.  Cílem skupiny je zlepšit stav výživy onkologických pacientů. Skupina vytváří a implementuje diagnosticko terapeutická vodítka, pracuje na vytvoření lokální klinické evidence jako nástroje osvěty mezi onkology a jako podkladů pro plátce zdravotní péče. 

Přehled nejdůležitějších materiálů PSNPO, které mají pomoci onkologům přímo v ambulancích při návštěvě pacienta, najdete v části  MATERIÁLY PRO PRAXI - ke stažení.

Možnost preskripce sippingu onkologem!