Klinický registr TULUNG

Klinický registr TULUNG je klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Cílem registru je sledování nákladné farmakologické léčby. 

Projekt TULUNG

Klinický registr TULUNG vznikl v dubnu 2011 sloučením částí původních registrů Tarceva, Pemetrexed a Avastin (diagnóza C34). Kromě přípravků Avastin, Pemetrexed a Tarceva je nově monitorována léčba přípravky Iressa, Vargatef a Giotrif. Cílem registru je sledování nákladné farmakologické léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).  VSTUP DO REGISTRU

 

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU TULUNG - TARCEVA (k 19.10.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU TULUNG - AVASTIN (k 19.10.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU TULUNG - ALIMTA (k 19.10.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU TULUNG - IRESSA (k 19.10.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU TULUNG - VARGATEF (k 19.10.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU TULUNG - GOITRIF (k 19.10.2015)

Informace o registru:

Adresa: http://tulung.registry.cz
Diagnózy:

C34

Vznik: duben 2011 (pokračování registrů Tarceva, Pemetrexed a Avastin)
Odborná garance: Výbor ČOS pod vedením předsedy ČOS Prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka,CSc.
Koordinace projektů: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a koordinační rada registru
Odborná rada  registru: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., MUDr. Jiří Bartoš, MUDr. Helena Čoupková, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., MUDr. David Feltl, Ph.D., doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MUDr. Libor Havel, prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., MUDr. Leona Koubková, prof. MUDr. Miroslav Marel, CSc., prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Jana Prausová, MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., doc. MUDr. František Salajka, CSc., MUDr. Dimka Sixtová, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Vladimíra Stáhalová, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., MUDr. Milada Zemanová
Analytik dat:
Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
Řízení projektu: Mgr. Karel Hejduk , hejduk@iba.muni.cz
Grantová podpora: Roche, s.r.o., Eli Lilly, s.r.o., AstraZeneca, s.r.o.
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz Tel: +420 54949 8281

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.