Prevence a léčba závislosti na tabáku

Národní onkologický program České republiky ve své aktualizaci z dubna roku 2013 klade ještě větší důraz na snižování vlivu rizikových faktorů zodpovědných za vznik nádorového bujení. Rizikovým faktorem vzniku zhoubných nádorů číslo jedna je kouření. Kouření není rizikem jen pro nádory respiračního traktu, ale prakticky celého těla včetně např. některých typů leukemií či děložního čípku. 

Třetí úkol aktualizovaného NOP tedy zní: "Důsledně podporovat účinná opatření zaměřená proti kouření tabáku dle WHO".

Tato část Linkos se věnuje právě problematice prevence a léčby závislosti na tabáku.

Další zdroje k tematice: