Program preventivních prohlídek

Každý občan České republiky má podle současné úpravy (vyhláška 70/2012) nárok na dílčí preventivní onkologická vyšetření hrazená ze zdravotního pojištění, které slouží k včasnému záchytu nádorových onemocnění. Níže najdete nejen přehled těchto prohlídek, ale i odkazy na screeningové programy, pořady, která vyšetření vysvětlují a další informace. 

Výbor ČOS do nyní projednávané novely vyhlášky 70/2012 schválil v červnu 2016 přidání 4 bodů do stávající struktury prohlídky:

  • palpační vyšetření lymfatických uzlin
  • vyšetření močového sedimentu
  • ultrasonografie břicha (játra, slinivka břišní a ledviny) od 50 let věku
  • PSA u mužů nad 50 let do 65 let

Na co máte nárok u praktického lékaře, stomatologa a gynekologa:

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

OD JAKÉHO VĚKU A JAK ČASTO

od 18 let jednou za dva roky

CO JE OBSAHEM

Součástí je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže a konečníku, u mužů varlat a u žen prsou spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování.

JAK TO PROBÍHÁ

PODÍVEJTE SE NA VIDEO portálu MojeMedicina, které Vám ukáže jak má preventivní prohlídka u praktického lékaře vypadat

KDE SE VYŠETŘENÍ PROVÁDÍ

u Vašeho praktického lékaře, kterého navštěvujete v případě nemoci

Vyšetření na okultní krvácení ze stolice

OD JAKÉHO VĚKU A JAK ČASTO od 50-54 let věku každý rok, od 55 let jednou za dva roky
CO JE OBSAHEM Provedení standardizovaného testu na okultní krvácení ve stolici. Jde o prevenci zhoubného nádoru tlustého střeva.
JAK TO PROBÍHÁ

PODÍVEJTE SE NA VIDEO portálu MojeMedicina, jak vyšetření okultního krvácení ve stolici probíhá, jak se připravit a co vyšetření napoví.

 

KDE SE VYŠETŘENÍ PROVÁDÍ u Vašeho praktického lékaře, kterého navštěvujete v případě nemoci

Gynekologická prevence

OD JAKÉHO VĚKU A JAK ČASTO ženy od 15 let věku každý rok
CO JE OBSAHEM Součástí je onkologická prevence kůže, vyšetření prsů pohmatem, vyšetření regionálních mízních uzlin, vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření, odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému vyšetření, palpační bimanuální vyšetření. Jde o včasný záchyt gynekologických nádorů včetně rakoviny děložního čípku.
JAK TO PROBÍHÁ

PŘEČTĚTE SI, jak vypadá gynekologické vyšetření. PODÍVEJTE SE NA VIDEO portálu MojeMedicina.

 

KDE SE VYŠETŘENÍ PROVÁDÍ u Vašeho gynekologa
SCREENINGOVÉ PROGRAMY Program cervikálního screeningu v České republice

Preventivní mammografické vyšetření mléčné žlázy

OD JAKÉHO VĚKU A JAK ČASTO ženy od 45 jednou za dva roky
CO JE OBSAHEM Mammografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit  zhoubný nádor v co nejčasnějším stadiu. Jde o prevenci rakoviny prsu. Od 1. února 2010 zdravotní pojišťovny hradí mamografickou prevenci ženám i po dovršení 70 let.
JAK TO PROBÍHÁ

PODÍVEJTE SE NA VIDEO portálu MojeMedicina, které vám vysvětlí, jak vyšetření na mammografu probíhá a jak se vyhodnocuje. 

 

 

KDE SE VYŠETŘENÍ PROVÁDÍ ve screeningových centrech
SCREENINGOVÉ PROGRAMY Program mamografického screeningu v České republice

Stomatologické preventivní prohlídky

OD JAKÉHO VĚKU A JAK ČASTO od 18 let každý rok
CO JE OBSAHEM součástí je i onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech i kolem čelistních měkkých tkání.
KDE SE VYŠETŘENÍ PROVÁDÍ u Vašeho stomatologa

Preventivní kolonoskopické vyšetření

OD JAKÉHO VĚKU A JAK ČASTO muži i ženy od 55 let věku
CO JE OBSAHEM vyšetření tlustého střeva. Jedná se o prevenci rakoviny tlustého střeva.
JAK TO PROBÍHÁ

PODÍVEJTE SE NA VIDEO portálu MojeMedicina, jak kolonoskopické vyšetření probíhá, jak se připravit a co vyšetření napoví

 

KDE SE VYŠETŘENÍ PROVÁDÍ ve screeningových centrech
SCREENINGOVÉ PROGRAMY Program kolorektálního screeningu v České republice

V rámci prevence je dobré absolvovat i další vyšetření a preventivní opatření:

Očkování proti HPV a karcinomu děložního čípku

OD JAKÉHO VĚKU dívky mezi 11. a 13. rokem věku
CO JE OBSAHEM očkování proti lidskému papillomaviru (HPV), který způsobuje rakovinu děložního čípku. VZP i další zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek na očkování dívkám od 13 do 18 let
JAK TO PROBÍHÁ PŘEČTĚTE SI, jak vypadá gynekologické vyšetření. Více informací v databázi publikací
KDE SE VYŠETŘENÍ PROVÁDÍ u Vašeho gynekologa nebo praktického lékaře
SCREENINGOVÉ PROGRAMY Program cervikálního screeningu v České republice

Vyšetření prostaty

OD JAKÉHO VĚKU muži nad 50 let, vyšetření prostaty však není součástí státem organizovaného skríningu
KDE SE VYŠETŘENÍ PROVÁDÍ u Vašeho urologa