Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění 2015

Dne 10. dubna 2015 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XXXIX. Brněnských onkologických dnů a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již třetí ročník celodenní vzdělávací akce pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře. Po úspěchu prvního a druhého ročníku, se třetí ročník zaměřil především na edukační programy k výchově k onkologické prevenci, ale také na péči o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, zvládání toxicity léčby, problematiku výživy onkologického pacienta i problematiku paliativní péče.

Seznam přednášek:

Výchova k prevenci, edukační programy a screening:

Péče o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře:

Odpovědi odborníků na dotazy
veřejnosti z oblasti prevence zhoubných nádorů
záznam živého internetového vysílání

Seminář zorganizovala Sekce preventivní onkologie ČOS. 
Natáčení a zpracování přednášek proběhlo ve spolupráci s multimediálním portálem MojeMedicina.cz

Informace o stránce