Onkologická prevence v ordinaci praktického lékaře 2013

Dne 19. dubna 2013, druhý a poslední den XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře, který se setkal s velkým zájmem, který po většinu dne převyšoval kapacitu sálu. Přednášky jsme pro vás natočili a mohou si je tak poslechnout i ti, kteří se již do sálu nevešli a nebo do Brna nepřijeli. 

Seznam přednášek:

Odpovědi odborníků na dotazy
veřejnosti z oblasti prevence zhoubných nádorů
záznam živého internetového vysílání

Natočení a zpracování přednášek v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře: "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ bylo spolufinancováno grantem MZ Národní akční plán a koncepce na rok 2013, číslo 9/13/A (Včasné informace- nástroj úspěšného boje s rakovinou), Masarykovým onkologickým ústavem a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.