Celoživotní vzdělávání

Soustředili jsme na jedno místo přehled tuzemských i zahraničních informačních zdrojů s onkologickou tematikou. Zdroje jsou doplněny projektem překladu ASCO edukačních materiálů a informacemi o specializačním vzdělávání. Kongresový kalendář najdete v části Kongresy.

 • Onkologické časopisy

  Elektronická verze časopisu Klinická onkologie a databáze více než 200 titulů časopisů s onkologickou tematikou.

 • Onkologické knihy

  Elektronické lékařské slovníky a encyklopedie, přehled tuzemských knih s onkologickou tematikou od roku 1994.

 • Onkologická abstrakta

  Především Databáze tuzemských onkologických konferenčních abstrakt, ale také neustále se aktualizující výpis onkologických randomizovaných studií.

 • Specializační vzdělávání

  Informace o akreditacích, pravidlech specializačního vzdělávání a přehled zdravotnických zařízení, kterým byla udělena akreditace, informace o IPVZ a adresář lékařských fakult. 

 • ASCO Education Book

  ČOS předkládá edukační materiály ASCO z oblasti CRC a BC v češtině a s komentáři našich předních odborníků v oboru.

 • E-learning

  Přehled e-learningových projektů

 • Návrhy témat pro elektronické vzdělávání lékařů EUNI

  Datum: 3. 2. 2017

  Česká lékařská společnost J. E. Purkyně uzavřela vloni partnerství se vzdělávacím portálem elektronické univerzity EUNI při přípravě edukačního akreditovaného projektu „Vzděláváme pacienty v ordinaci“. Cílem EUNI je poskytovat alternativní možnost celoživotního vzdělávání zdravotníkům téměř všech oborů. Již v roce 2007 získal EUNI jako vůbec první internetový portál pro lékaře v České republice akreditaci ČLK a kredity do systému celoživotního vzdělávání za každý úspěšně absolvovaný zkouškový test.

  čtěte dál about Návrhy témat pro elektronické vzdělávání lékařů EUNI