Naplňování onkologického programu ČR

„Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“

Motto Českého národního onkologického programu

Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, ke zlepšování kvality života onkologicky nemocných, k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR a k o ptimalizaci přístupu k novým diagnostickým a léčebným postupům.

V sekci Naplňování Národního onkologického programu najdete informace k jednotlivým úkolům vytýčeným v onkologickém programu ČR, které jsou postupně naplňovány, tedy informace o síti center komplexní onkologické péče, jež jsou akreditovány v rámci NOP,  informace o Národním onkologickém registru a klinických registrech, jež slouží k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, informace o screeningových programech, paliativní péči a podpoře racionálních přístupů k léčbě v souladu se zásadami současných farmakoekonomických a etických principů a přístupů.

Veškeré informace o Národním onkologickém programu České republiky najdete v části pro veřejnost. V části pro odborníky se dozvíte, jak je národní onkologický program naplňován.

Poslední aktualizace NOP: 12. dubna 2013

Přihlašte se k podpoře Národního onkologického programu České republiky