Národní onkologický program

„Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“

Motto Českého národního onkologického programu

Národní onkologický program ČR (NOP) byl zpracován na základě podmínek a potřeb České republiky a v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace (WHO) přijatých ke kontrole nádorových onemocnění.

Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, ke zlepšování kvality života onkologicky nemocných a k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.

Přihlašte se k podpoře Národního onkologického programu České republiky

Česká onkologická společnost vyzývá instituce, které mohou mít na plnění kteréhokoliv bodu programu sebemenší vliv, k podpisu programu a k přihlášení ke spoluodpovědnosti za jeho plnění.

K podpoře Národního onkologického programu České republiky se přihlásil v srpnu 2005 i prezident republiky Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

NOP v datech:

25. - 28. 11. 2003: konzultační schůze WHO v Ženevě se zástupci ČOS, Ligy proti rakovině a MZ ČR
2. 12. 2003: NOP schválen Výborem ČOS
2. 2. 2004: NOP byl schválen a doporučen k realizaci Vědeckou radou MZ
30. 3. 2004: Předsednictvo ČLK přivítalo NOP
23. 11 .2004: Tisková konference k reflexi NOP českou společností
24. 2. 2005: Podporu NOP přislíbil prezident republiky
29. 9. 2005: Slavnostní představení NOP na Pražském hradě
12. 4. 2013: Zveřejněna aktualizovaná verze NOP