Prevence

Onkologická prevence je důležitým bodem Národního onkologického programu České republiky.  Dosud neumíme nádorovým onemocněním účinně předcházet u každého jednotlivce zvlášť, můžeme však nabídnout alespoň účinnou sekundární prevenci, tedy časný záchyt nádorového onemocnění preventivními onkologickými vyšetřeními. V onkologii platí, že čím časněji je nádorové onemocnění zachyceno, tím lepší jsou léčebné výsledky. Současně jsou i nižší finanční náklady na léčbu a celková náročnost pro nemocného. První stadia zhoubných nádorů jsou prakticky vždy vyléčitelná, poslední, čtvrtá stadia již obvykle vyléčit nelze.

Pokud bychom chtěli o onkologické prevenci říci stručně to nejdůležitější, znělo by to asi takto: Nekuřte a choďte včas na preventivní prohlídky a vyšetření!  Další zásady jak se vyhnout rakovině obsahuje Evropský kodex proti rakovině

Proto Vám Česká onkologická společnost předkládá celou řadu informací o prevenci zhoubných nádorů, od zásad zdravého životního stylu, který vám pomůže pravděpodobnost výskytu zhoubného nádoru snížit, přes program lékařských prohlídek, na které máte nárok a které také zahrnují onkologickou prevenci až po informace o státem organizovaném screeningu, t.j. vyhláškami zakotvených dílčích preventivních onkologických vyšetřeních hrazených ze zdravotního pojištění. 

Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti vám také nabízí odpovědi na vaše otázky o prevenci zhoubných nádorů v Poradně o prevenci nebo ve videích o prevenci a záznamech živých diskusí s veřejností.