Dítě - nádor - rodina. 2. psychoonkologické sympózium 2011

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat. 2.ročník Psychoonkologického sympózia ČOS se zabýval touto pomocí. Přednášky postihly celé spektrum problematiky, od dětského pacienta z pohledu vývojové psychologie, přes komunikaci s dítětem, sesterskou péči, vzdělávání dětí během nemoci a sociální pomoc rodinám s nemocným dítětem, až po otázky dětské paliativní péče a psychosociální aspekty závěru života dětí. Sympózium se konalo v září 2011 ve FN Motol. 

Seznam přednášek

Všechny přednášky si můžete poslechnout ve formě webcastu (video s prezentací)

Sympózium uvedla Mgr. Libuše Kalvodová, předsedkyně Psychoonkologické sekce ČLS J.E.P. Ohlédnutí za sympóziem a poděkování.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.