Není hanba říci si o pomoc! 6. psychoonkologické sympózium 2015

9. září 2015 se sešli psychoonkologové na svém tradičním sympóziu ve Fakultní nemocnici Olomouc. Ve středu zájmu 6. ročníku stál zdravotnický personál a možnosti psychoonkologa v pomoci lékařům a sestrám, kteří se starají o onkologické pacienty. Přednášky obsáhly témata, která přináší lidská komunikace v tak náročném prostředí, jakým je onkologické pracoviště, od specifik ženského zdravotnického kolektivu, přes mobbing a bossing, využití Bálintovských skupin až po doprovázení umírajícího pacienta. Sympózium zahájil exkursem do historie hematoonkologie a psychoonkologie prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 

Seznam přednášek 

Všechny přednášky si můžete poslechnout ve formě webcastu (video s prezentací)

Přednášky byly natočeny ve spolupráci s portálem MojeMedicina.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.