Informace o Prednisonu a Dexamethazonu

Prednison a Dexametazon nejsou cytostatika, nicméně tyto léky jsou často používány jak samostatně, tak v kombinaci s cytostatiky při léčení krevních chorob. Proto považujeme za vhodné závěrem textu o chemoterapii přidat jednu kapitolu právě o nich.

Prednison a Dexamethazon nemají žádný nežádoucí vliv na kostní dřeň, nikdy nezpůsobují pokles počtu krvinek, spíše naopak. Jako všechny léky, mají Prednison i Dexamethazon své nežádoucí účinky. Je dobré, aby pacienti věděli, jaké nežádoucí účinky mohou tyto léky vyvolávat, a včas se domluvili s lékařem na jejich řešení.

Nežádoucí vliv Prednisonu a Dexamethazonu na žaludek

Oba léky mohou u citlivějších pacientů dráždit žaludek. U lidí s vředovou chorobou žaludku a dvanácterníku mohou způsobit obnovení žaludečního vředu.

Co z toho plyne pro pacienta?

  • Užívat současně s Prednisonem nebo s Dexamethazonem léky, které ruší nežádoucí účinek obou léků na žaludek. Pro uvedení těchto léků je připravena v dalším textu tabulka. Prosíme ošetřujícího lékaře, aby vyznačil doporučený lék. Názvy léků se totiž rychle mění a je na ošetřujícím lékaři, aby jeho název a dávku aktualizoval dle svého výběru.
  • Ihned hlásit lékaři nově vzniklé bolesti či zažívací potíže během užívání Prednisonu nebo Dexamethazonu.
  • Ihned hlásit lékaři případnou změnu barvy stolice z hnědé na dehtově černou. Černá stolice se objevuje při krvácení ze žaludečního vředu.

Nežádoucí vliv Prednisonu a Dexamethazonu na krevní tlak a na množství krevního cukru a draslíku v krvi

Uvedené léky mohou někdy zvýšit krevní tlak. Oba léky mají také schopnost u někoho zvýšit množství cukru v krvi (glykemii). Mohou tedy zhoršit již přítomný diabetes mellitus (cukrovku) a při sklonu organismu k této nemoci ji dočasně vyvolat.

Prednison způsobuje zvýšené ztráty draslíku močí, a tím ochuzení těla o draslík. Dexamethazon způsobuje tyto ztráty v mnohem menší míře.

Co z toho plyne pro pacienta?

  • Během užívání některého z těchto léků zkontrolovat krevní tlak.
  • Vyhýbat se sladkým pokrmům během užívání Prednisonu a Dexamethazonu a raději dodržovat dietu, která se doporučuje při cukrovce. Lékař by měl během užívání těchto léků kontrolovat glykemii neboli koncentraci cukru v krvi. Častost těchto kontrol bude samozřejmě vyšší u lidí s cukrovkou či s výskytem cukrovky u pokrevně příbuzných. Kontroly cukru jsou nutné hlavně na počátku léčby, kdy se ověřuje snášenlivost těchto léků.

Při bezproblémové počáteční léčbě mohou být další kontroly cukru v krvi již méně časté.

Během užívání Prednisonu se současně podávají léky zabraňující vzniku nedostatku draslíku. Při krátkodobém užívání Dexamethazonu to není zcela nezbytné.

Další možné nežádoucí účinky Prednisonu a Dexamethazonu

Prednison i Dexamethazon může způsobovat dočasné zarudnutí v obličeji, případně pocit nepatrného otoku v obličeji. Obojí po ukončení léčby uvedenými léky vymizí.

Prednison i Dexamethazon může zcela ojediněle vyvolat psychickou podrážděnost či nespavost. Vyřeší to tablety na spaní či uklidnění. Vzácně mohou vzniknout i jiné psychické potíže, omezené na dobu podávání Prednisonu či těsně po jeho vysazení.

Zcela ojediněle pozorujeme, že pacient se během užívání těchto léků cítí skvěle a krátkodobé problémy se dostaví jeden až dva dny po ukončení užívání Dexamethazonu. Říkáme tomu „potíže z přerušení léčby“. Pokud se tyto problémy objeví, může se pacient s lékařem domluvit na postupném snižování dávky, čímž tyto problémy vymizí.

Jak odstranit nežádoucí účinky Prednisonu a Dexamethazonu?

Při podávání Prednisonu nebo Dexamethazonu doporučujeme současné užívání dalších léků, které ruší nežádoucí účinky na žaludek a zabraňují ztrátám draslíku. Vzhledem k tomu, že názvy těchto léků se často mění, v lékárnách se objevují stále nové léky, které mají stejnou účinnou substanci, ale nové jméno, ponecháváme na ošetřujícím lékaři, aby doplnil jejich názvy v tabulce, pokud mu ovšem tuto tabulku předložíte. V současnosti nejčastěji používáme Helicid nebo Losec, které se užívají obvykle jen jednou denně, večer; při potížích pak dvakrát denně, ráno a večer. Amiclaran se podává jen ráno po jídle.. V současnosti nejčastěji používáme Helicid nebo Losec, které se užívají obvykle jen jednou denně, večer; při potížích pak dvakrát denně, ráno a večer. Amiclaran se podává jen ráno po jídle.

Plán užívání Prednisonu a Dexamethazonu:

Prednison i Dexamethazon se užívají po jídle. Podávají se v jedné dávce vždy ráno, nebo ve dvou denních dávkách ráno a v poledne. Ranní dávka obsahuje přibližně dvě třetiny denního množství, polední dávka třetinu.

Po dobu podávání prednisonu a dexamethasonu doporučujeme užívat:

1. Léky blokující nežádoucí vliv na žaludek:  
2. Léky kompenzující ztráty draslíku: Amiclaran 1 – 0 – 0
3. Případné další léky zlepšující toleranci léčby:  

Informace o stránce