Sarkomy měkkých tkání na internetu

Odkazy na internetové stránky určené pacientům a seznam nadací

Na českém i zahraničním internetu najdete mnoho informací, které jsou věnovány a určeny onkologickým pacientům a jejich blízkým. Pro úplnost jsme pro Vás tyto zdroje vyhledali a zde máte k dispozici jejich stručný popis a odkaz k dané diagnóze.

Vždy informace z těchto stránek konzultujte s Vaším lékařem, ČOS nemůže ručit za obsah těchto externích stránek. Informace o léčbě, obsažené na zahraničních stránkách, se nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál o epidemiologii nádorů České republiky zpřístupňuje velmi cenná data z Národního onkologického registru (NOR) širokému spektru uživatelů a zájemců. K dispozici jsou validovaná epidemiologická data registru za období 1977 - 2008. Analýzy jsou vytvářeny pomocí analytického a prezentačního softwaru SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat). Webový portál vytvořil kolektiv autorů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Centrum biostatistiky a analýz) a Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Internetové stránky onkologického centra 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Bulovka a Ústav onkologie a pneumologie na Pleši) přinášejí také samostatnou sekci pro veřejnost, obsahující informace pro onkologické pacienty a jejich blízké. Jsou zde také informace o typech léčby, léčebných postupech, vyšetřovacích metodách a prevenci. Můžete si otestovat své riziko a vznést Vaše dotazy o prevenci a léčbě nádorových onemocnění. Ke stažení jsou zde osvětové materiály.

Vyšetření krve

Co je krev? Jak a proč se provádí vyšetření krve a jaká má pravidla? Proč se provádí ráno a na lačno? To vše se dozvíte v tomto díle pořadu Moje Medicína o vyšetřovacích metodách.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, https://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.