Organizace sekce

Výbor sekce

předseda

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

místopředseda

Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

vědecký sekretář

As. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Volba vedení sekce proběhla na 1. jednání Dermatoonkologické sekce Onkologické společnosti ČLS JEP 13. 9. 2007 v Praze

Adresář členů sekce

Dermatoonkologická sekce ČOSVznik sekce

  • Souhlas k přípravám organizace sekce byl vysloven na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006.
  • Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti.
  • Podkladem k jednání o vzniku samostatné sekce byl Návrh mezioborové spolupráce pro management maligního melanomu.
  • Přípravnou skupinu nové sekce ČOS vede prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
    Podmínkou členství v Sekci dermatoonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP je členství v České onkologické společnosti.
  • Prosíme zájemce o práci v sekci, kteří již jsou členy ČOS, aby neposílali přihlášku do sekce na členskou evidenci ČLS ale odeslali ji paní Caskové, přímo na sekretariát ČOS. Uveďte, prosím, v přihlášce, že již jste členy ČOS ČLS JEP

Informace o členství v ČOS a jejích sekcích najdete v části Členství v ČOS