Organizace sekce

Vznik sekce

Volby do výboru Sekce diagnostické a prediktivní  onkologie vyly uzavřena v září 2004. Na Výboru ČOS dne 21.9. 2004 referoval MUDr. Marián Hajdúch, PhD., který byl pověřen založním sekce, o výsledcích voleb. Z 45 členů SDPO volilo 39 členů.

Výbor sekce

předseda

Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc, e-mail: hajduchm@atlas.cz

sekretář

MUDr. Filip Janků
VFN a l. LF UK Onkologická klinika, e-mail: filip.janku@vfn.cz

členové výboru

doc. MUDr. Jiří Ehrman, Ph.D.
Ústav patologie LF UP, e-mail: jiri.ehrmann@tiscali.cz


MUDr. Katarína Petráková, PhD.
Masarykův onkologický ústav Brno, e-mail: petrakova@mou.cz

RNDr. Jiří Netočný
VZP odd. léčiv a PZT, e-mail: jiri.netocny@op91.vzp.cz

Adresář členů sekce

Členství v sekci

 

Informace o členství v ČOS a jejích sekcích najdete v části Členství v ČOS