Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO)

  • 29. 3. 2017

Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO)

Klub mladých onkologů připravil pro své členy projekt, jehož cílem je zajištění akreditovaného celoživotního vzdělávání lékařů. Projekt, jenž bude spuštěn v tomto roce, je garantován Českou onkologickou společnosti ČLS JEP a realizován pod záštitou České lékařské společnosti JEP. Jeho hlavními kritérii je široká dostupnost, atraktivní forma a výběr aktuálních témat z onkologie a souvisejících oborů. Předpokládá rovněž spolupráci se zkušenými onkology a zapojení mladých onkologů do přípravy i realizace edukačních aktivit.

Projektu KVMO předcházel průzkum provedený mezi mladými onkology v květnu 2016 na téma: Odborné vzdělávání a komunikační kanály, který potvrdil, že mladí onkologové mají zájem se dále vzdělávat a že preferují kombinované vzdělávání, tedy odborné informace s komunikačními dovednostmi, formou podvečerních odborných seminářů. O aktivní zapojení do projektu mělo zájem téměř 65 % respondentů. V průzkumu bylo zjištěno, že mladé onkology nejvíce zajímá téma paliativní medicíny, výživy, komunikačních dovedností, léčby bolesti a kasuistiky.

Informace k projektu budou zveřejňovány na internetových stránkách www.linkos.cz, v sekci mladých onkologů i na webových stránkách Klubu mladých onkologů  http://kmo.koc.cz.  Součástí informace by v budoucnu měly být také výsledky výzkumu, kalendář akcí jednotlivých pracovišť a KOC, e-learningové kurzy a studijní materiály. Vzdělávací plán KVMO je vytvářen ve spolupráci s předsedkyní České onkologické společnosti doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA a Boardem projektu KVMO, nominovaným výbor ČOS a výborem Mladých onkologů.

První akce KVMO byla zařazena do programu XLI. ročníku Brněnských onkologických dnů. Jedná se o interaktivní akreditovaný seminář s názvem Sdělování závažných zpráv v onkologii, který proběhne dne 27. dubna 2017 od 13.15 do 15.15 hodin. Přednášející jsou  MUDr. Adam Houska a PhDr. a Martin Loučka, Ph.D.

Další tři až čtyři semináře s odbornou onkologickou problematikou, v kombinaci s prezentační a komunikační dovednosti, jsou plánovány na říjen a listopad tohoto roku.

       

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.