Organizace sekce

Zahajovací schůze sekce onkologické imunologie byla svolána ku příležitosti 6. pražského mezioborového onkologického kolokvia. Na zahajovací schůzi byl zvolen výkonný výbor sekce onkologické imunologie většinou přítomných členů. Následně na jaře 2016 proběhly volby do výboru sekce. V červenci 2016 proběhla volba předsedy výboru sekce.

 

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat, v nově vzniklé, sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Aleně Koutské a uveďte, prosím, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

Seznam členů sekce

 

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.