Činnost sekce

Aktivity POS ČOS v roce 2011:

  1. aktivní účast na organizaci a prezentaci BOD 2011  21. – 23.4.2011
  2. organizace 21. konference českých a slovenských dětských onkologů a hematologů  v Ústí n/Labem, 7. – 9.10.2011
  3. aktivní účast a prezentace české dětské onkologie na SIOP 2011
  4. organizace 7. mezinárodního PANCARE meetingu v Brně 27. – 29.4.2011
  5. publikace, prezentace v domácích i zahraničních odborných časopisech
  6. organizace 3. mezinárodního letního meetingu v pediatrické onkologii a hematologii Liberec 3. – 5.6.2011
  7. telekonference FN Motol – FN Brno
  8. školící akce pro lékaře v přípravě na atestaci z dětské onkologie a hematologie
  9. školící akce z dětské onkologie a hematologie pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD)
  10. registr nádorů u dětí a dospívajících do 19 let věku v ČR – pokračování sběru  dat a publikace dosavadních výsledků