Organizace sekce

Pediatricko onkologická sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (POS ČOS ČLS JEP)  je nižší organizační jednotka odborné společnosti ČLS JEP (ČOS ČLS JEP), která sdružuje lékaře i ostatní pracovníky se zájmem o dětskou onkologii, členy ČOS ČLS JEP. Podmínkou členství v sekci je členství v ČOS, akcí sekce se mohou bez hlasovacího práva účastnit i nečlenové ČOS, zpravidla odborníci v jiných oborech angažovaní v péči o nádorem nemocné děti.

Vedení POS ČOS 

předseda:

prof. MUDr Jaroslav Štěrba, PhD.

vědecký sekretář:

prof. MUDr Jan Starý, DrSc

členové   výboru:

prim.MUDr Viera Bajčiová,CSc

as.MUDr Peter Múdry, PhD

as.MUDr Tomáš Kepák

Prim.MUDr Vratislav Šmelhaus

prof.MUDr Tomáš Eckschlager,CSc

as.MUDr Edita Kabíčková

Adresář členů sekce

Instituce POS ČOS

Podívejte se na  Specializovanou část ve sktruktuře onkocenter

Klinika dětské onkologie FN Motol a II. LF UK
přednosta: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
adresa: V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06
telefon (sekretariát): 224 436 401
web: www.fnmotol.cz
Oddělení dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice
přednosta: doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD
adresa: Černopolní 9, Brno, 662 63
telefon (sekretariát): 545 122 614
web: www.fnbrno.cz, www.uoc.muni.cz

Garantem úrovně péče o děti s leukemií je na celostátní úrovni Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČHS a ČPS.

Informace o členství v ČOS a jejích sekcích najdete v části Členství v ČOS

  • Stanovy POS ČOS ČLS JEP

    Datum: 3. 11. 2011

    Pediatricko onkologická sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně /POS ČOS ČLS JEP/ (dále jen sekce) je nižší organizační jednotka odborné společnosti ČLS JEP (ČOS ČLS JEP), která sdružuje lékaře i ostatní pracovníky se zájmem o dětskou onkologii, členy ČOS ČLS JEP. Podmínkou členství v sekci je členství v ČOS, akcí sekce se mohou bez hlasovacího práva účastnit i nečlenové ČOS, zpravidla odborníci v jiných oborech angažovaní v péči o nádorem nemocné děti.

    čtěte dál about Stanovy POS ČOS ČLS JEP