Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů a knih, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na diagnostickou a prediktivní onkologii

Journal of Pediatric Hematology/Oncology
vol.17/2005-; online archiv Vol.1 1979-, online verze 2000-; navazuje na (The) American Journal of Pediatric hematology/oncology 1979-1994 (0192-8562)
Vydavatel: Lippincott Williams and Wilkins
Periodicita: 2004-2009 12x za rok, od 2010 8x a Suppl.
ISSN: 1077-4114
ISSN (el.): 1536-3678
Medical and Pediatric Oncology
1975-2003, navazuje Pediatric Blood & Cancer(1545-5009); online archiv Vol.1 1975-
Vydavatel: Wiley InterScience
Periodicita: od 1994 12x za rok
ISSN: 0098-1532
ISSN (el.): 1096-911X
Pediatric Blood and Cancer
Vol.42 2004- ; navazuje na Med Pediatr Oncol Vol.1 Iss.1 1975-2003(0098-1532) obé dostupné online
Vydavatel: John Wiley & Sons
Periodicita: 12x ročně a Suppl.
ISSN: 1545-5009
ISSN (el.): 1545-5017
Pediatric Hematology and Oncology
online archiv Vol.1 1984-,online verze 1999- , navazuje na European paediatric haematology and oncology 1984-1985 (0800-2789)
Vydavatel: Taylor & Francis, Informa Healthcare
Periodicita: různá, od 2000- 8x za rok
ISSN: 0888-0018
ISSN (el.): 1521-0669

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Internetové stránky

Akutní leukémie u dětí

19. prosince 2007 byl vysílán pořad Na pomoc životu, který byl věnován problematice akutní leukémie u dětí.

Vyléčit je možné 80% pacientů. V České republice poskytujeme péči na úrovni nejlepších léčebných center Západní Evropy a Severní Ameriky.

Převzato z webových stránek České televize, http://www.ceskatelevize.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Centrum Masarykovy univerzity pro klinicky orientovaný výzkum kvality života nemocných dětského věku
Centrum MU pro klinicky orientovaný výzkum kvality života spolupracuje s Českou onkologickou společností v oblasti protinádorové prevence a tvorby edukačních materiálů pro odbornou a laickou veřejnost. Hlavním smyslem Centra je podporovat klinický výzkum kvality života, organizovat odborné semináře a provádět výuku pregraduálních i doktorských studentů a vytvářet informační a edukační materiály pro nemocné a jejich rodinné příslušníky. Centrum se zabývá psychologickými, emocionálními a sociálními aspekty léčby závažných, zpravidla chronických onemocnění (se zvláštním důrazem na onemocnění dětského věku), u nichž je významným faktorem nejen samotná terapie, ale i kvalita života pacienta v průběhu a po skončení léčby.
Haima. Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby
HAIMA - CZ je občanské sdružení, které sdružuje občany k aktivní pomoci dětem, postiženým poruchou krvetvorby. Sídlem HAIMY CZ je Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol. Stránky nabízejí rady a pomoc, přehled rekondičních pobytů, otázky a odpovědi, příběhy a další informace pro rodiče dětských onkologických pacientů.
Kapka naděje
Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol v oblasti pomoci při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod, v pomoci v oblasti psychosociální péče, pomoci při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky a s cílem podpořit vědecké aktivity.
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol

Stránky Kliniky dětské hematologie a onkologie (KDHO) na stránkách FN Motol. Obsahuje zákaladní informace o klinice, která vznikla v roce 2004 spojením Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol. Klinika má 91 lůžek nacházejících se na 6 odděleních. Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně 50 dětských pacientů z celé České republiky.

Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady.

Klinika dětské onkologie FN Brno
Oficiální stránky Kliniky dětské onkologie FN Brno jsou určeny rodičům dětí, které onemocněli onkologickou diagnózou. Přinášejí informace o léčbě, rady, jak se vyrovnat s nastalou situací, jak nejlépe pomoci svému dítěti a sobě, zvládnout vše co nemoc a její léčba přináší. Najdete zde informace o biologii, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění dětského věku.
Nadace Národ dětem
Stránky nadace zřízené za účelem humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole. Zřizovatelem je Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. a Konstantin Pleský.
Nadační fond dětské onkologie Krtek
Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) se svojí činností zaměřuje na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti absolvující léčbu na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně (KDO FN Brno) a LF MU Brno ve prospěch onkologicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže.
The National Children's Cancer Society
National Children’s Cancer Society provozuje programy a služby na pomoc dětem s onkologickou diagnózou a jejich blízkým ve všech stádiích nemoci a po nemoci.

Kompletní přehled odkazů je umístěn v části Informace pro praxi

Knihy

Nádory adolescentů a mladých dospělých
Publikace se věnuje specifické problematice maligních onemocnění u mladé generace vymezené věkem 15 až 25 (29) let.
Místo: Praha
Rok: 2011
Stránky: 400
ISBN: 978-80-247-3554-2
Otevírám oči
Autoři: Bára Stránská
Místo: Brno
Nakladatelství: Barrister&Principal
Rok: 2005
Stránky: 144
ISBN: 80-7364-010-4
Děti s nádorovým onemocněním I : rady rodičům
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
Rok: 2003
Stránky: 215
ISBN: 80-7254-332-6

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Tuzemská konferenční abstrakta

Přehled onkologických tuzemských konferenčních abstrakt  je umístěn v části Kongresy