Organizace sekce

Pneumoonkologická sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České pneumologické a ftizeologické společnosti.
Dne 18.11.2004 byl na ustavující schůzi pneumoonkologické sekce, zvolen výbor v tomto složení. V prosinci 2004 proběhly volba předsedy, místopředsedy a sekretáře korespondenční cestou. Délka funkčního období funkcionářů výboru byla stanovena stejnou cestou na 4 roky.

Vedení sekce

předseda

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
FN TRN
tř. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
e-mail: pesek@fnplzen.cz

vědecký sekretář

doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
FNB Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
Jihlavská 20
625 00 Brno
e-mail: jskric@fnbrno.cz

členové výboru

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
FN Klinika plicních nemocí
I.P.Pavlova 6
775 21 Olomouc
e-mail: kolekv@fnol.cz
  doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
VFN Onkologická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
e-mail: lubos.petruzelka@vfn.cz

Adresář členů sekce

Členství v sekci

Informace o členství v ČOS a jejích sekcích najdete v části Členství v ČOS