Jednání sekce

V této části najdete zápisy ze zasedání psychoonkologické sekce České onkologická společnosti.

Další valnou hromadu svoláváme na  18.3.2016, 10:00, Nemocnice Na Pleši