Organizace sekce

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují na onkologických a hematoonkologických nemocnicích a v hospicích a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst. 

Organizační informace:

Výbor sekce:

předseda

Mgr. Libuše Kalvodová
Brno
e-mail: libuse.kalvodova@seznam.cz

1. místopředseda

Mgr. Alexandra Škrobánková
FN Olomouc, Hematoonkologická klinika
e-mail: skrobankova@volny.cz

2. místopředseda

Mgr. Hana Kynkorová
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Hana.Kynkorova@seznam.cz

Dětská psychoonkologie:

Mgr. Kristina Tóthová
Klinika dětské onkologie FN Brno
kristina.tothova@fnbrno.cz

Organizační záležitosti:

PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD., FN Klinika onkologie a radioterapie, hrstka@pmfhk.cz
PhDr. Ivona Šporcrová, ivona.sporcrova@tiscali.cz

Členové výboru:

Mgr. Pavla Lhotová, PhDr., Ing. Pospíchal Martin, PhDr. Květoslava Vachudová, PhDr. Vlasta Romanová, PhDr. Hana Čápová

Organizační supervize:

PhDr. Petra Nováková

Informace o členství v ČOS a jejích sekcích najdete v části Členství v ČOS