Zdroje informací

Členové psychoonkologické sekce vyhledali knihy, které doporučují lékařům pracujícím s onkologickým pacientem. Níže najdete také přehled časopisů, které se specializují na psychoonkologii, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt.

Sekce psychoonkologie doporučuje:

Zdravotnická psychologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2007
Stránky: 232
ISBN: 978-80-247-2068
Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?
Iniciátorka a propagátorka hospicového hnutí v České republice - MUDr. Marie Svatošová - je bestselleristkou Karmelitánského nakladatelství. Na otázku, proč svou novou knihu "Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?" nabídla Gradě, odpovídá: "Chci zkušenosti, posbírané v průběhu své profesní dráhy, předat všem - zdravotníkům i nezdravotníkům, věřícím i nevěřícím -, protože každý se s velkou pravděpodobností jednoho dne ocitne v roli osoby doprovázející vážně nemocného. Pak mu moje zkušenosti s diagnostikou a uspokojováním duchovních potřeb přijdou vhod. O nich se u nás málo přemýšlí, málo hovoří, i málo píše. V této oblasti jsou dezorientovaní mnozí zdravotníci, ale v důsledku dlouhodobé ateistické výchovy je zmatená a mnoha předsudky zatížená i velká část české populace.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2012
Stránky: 112
ISBN: 978-80-247-4107-9
The Psychoimmunology of Cancer
Místo: USA
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok: 2002
Stránky: 284
ISBN: 978-0192630605
Sociální práce v hospicu a paliativní péče
Místo: Praha
Nakladatelství: H&H Vyšehradská, s.r.o.,
Rok: 2006
Stránky: 162
ISBN: 80-7319-059-1
Psychoonkologie v praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
Rok: 2010
Stránky: 328
ISBN: 978-80-7367-781-7
PSYCHOONKOLOGIE
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
Rok: 2004
Stránky: 216
ISBN: 80-7178-826-0
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty 4. ročník
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2008
Stránky: 140
ISBN: 978-80-247-2831-5
Příručka KOMUNIKACE PRO LÉKAŘE. Jak získat důvěru pacienta
Autoři: Peter Tate
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2005
Stránky: 164
ISBN: 80-247-0911-2
Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny. Jak správně nakopnout raka.
Autoři: Jana Karešová
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2010
Stránky: 144
ISBN: 978-80-7345-217-9
Pomoc pacientům při zvládání rakoviny
Místo: Praha
Nakladatelství: Společnost pro odbornou literaturu
Rok: 2006
Stránky: 312
ISBN: 80-7364-000-7
Konziliární psychiatrie.
Místo: Praha
Nakladatelství: koedice Galén - Medi
Rok: 2007
Stránky: 624
ISBN: 978-80-903708-9-0
Když Dinosaurům někdo umře
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2010
Stránky: 32
Interkulturní psychologie
Autoři: Jan Průcha
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
Rok: 2007
Stránky: 224
ISBN: 978-80-7367-280-5
Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Autoři: Elena Gurková
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2011
Stránky: 224
ISBN: 978-80-247-3625-9

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Časopisy specializující se na psychoonkologii

Journal of Psychosocial Oncology
online archiv Vol.1 1983- ;The official journal of the Association of Oncology Social Work (United States)
Vydavatel: Taylor & Francis
Periodicita: 6 x za rok
ISSN: 0734-7332
ISSN (el.): 1540-7586
Onkologická péče
1997-2006 v tištěné formě, online od Vol.11 2007-2008 ukončeno
Vydavatel: Česká asociace sester, Sekce onkologická
Periodicita: 4 x za rok
ISSN: 1214-5602
ISSN (el.): 1802-7407
Palliative and Supportive Care
online archiv Vol.1 2003-
Vydavatel: Cambridge
Periodicita: 4 x za rok, od r. 2013 6x
ISSN: 1478-9515
ISSN (el.): 1478-9523
Psycho-Oncologie
Vydavatel: Springer
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 1778-3798
ISSN (el.): 1778-381X
Psycho-Oncology
archiv online Vol.1 1992-, online verze 1996-
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Periodicita: 4x, 1998-2002 6x, 2003-8x, 2004- 12x za rok plus Suppl.
ISSN: 1057-9249
ISSN (el.): 1099-1611
Revue Francophone de Psycho-Oncologie
2002-, online archiv Vol.3 2004-2006, navazuje Psycho-Oncologie (1778-381X; 1778-3798) 2007- ,
Vydavatel: Springer Verlag France S.A.R.L.
Periodicita: 4 x za rok
ISSN: 1760-4133
ISSN (el.): 1765-2863
Supportive Care in Cancer
online archiv Vol.1 1993-
Vydavatel: Springer
Periodicita: 6x za rok, Vol.9,10 8x, od 2001 8-15x
ISSN: 0941-4355
ISSN (el.): 1433-7339

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Internetové stránky

The European Association for Cancer Research (EACR)

The European Association for Cancer Research (EACR) byla založena v roce 1968 s cílem pozvednout onkologický výzkum; od základního výzkumu až po prevenci, léčbu a onkologickou péči. Asociace rychle roste, má více než 8 000 členů.

The European School of Oncology (ESO)

Evropská škola onkologie. Nabídka kurzů, seminářů a stáží. Provozuje rovněž Online vzdělávání.

The European Society for Medical Oncology

The European Society for Medical Oncology (ESMO) je hlavní evropskou profesionální lékařskou organizací zaměřenou na interní (klinickou) onkologii. Představuje síť více než 5 000 onkologických profesionálních subjektů ve více než 100 zemích. Cílem ESMO je pozdvihnout a propagovat obor interní onkologie (medical oncology), poskytovat post-graduální vzdělávání a školení pro klinické onkology a vytvořit platformu pro sdílení informací.

World Federation of Surgical Oncology Societies (WFSOS)

World Federation of Surgical Oncology Societies (WFSOS) byla založena v roce 1992 v Londýně k podpoře vzdělávání, výzkumu a vývoje chirurgické onkologie. Členem WFSO je 33 společností, sdružující více než 10.000 onkochirurgů. Stránky WFSO nejsou v současnosti na adrese http://www.wfsos.com.br dostupné a jsou přesměrovávány na stránky nadace. Proto náš odkaz vede na partnerskou European Society of Surgical Oncology, která přináší i informace z WFSOS.

Kompletní přehled odkazů je umístěn v části Informace pro praxi

Přehled onkologických tuzemských konferenčních abstrakt  je umístěn v části Kongresy