Organizace sekce

Sekce uroonkologie v roce 2017

Na konci roku 2016 bylo přistoupeno k obnovení činnosti sekce. Na výzvu výboru ČOS se do sekce přihlásilo množství nových zájemců a v současnosti jsou připravovány volby do výboru sekce.

Členy volební komise jsou: Tomáš Büchler, Vlastimila Čmejlová, Petra Holečková. 

Více informací o organizaci voleb do Sekce uroonkologie včetně jmen kandidujících najdete zde

 

Adresář členů sekce

Prosíme onkology, urology a všechny se zájmem o uroonkologii, kteří chtějí pracovat v této sekci, aby vyplnili přihlášku do sekce a zaslali k rukám Doc. Prausové. Podmínkou práce v sekci je členství v ČOS. Postup při přihlášení do sekce a přihlášku najdete zde.

 

Vznik sekce 

Dne 8. 9. 2006 byla v Olomouci během probíhajícího sympozia ustavena Onkourologická sekce ČOS ČLS JEP. Dopis ohlašující vznik sekce předsedovi ČOS ve formátu pdf.  Popud k založení Sekce uroonkologie dali:

    • Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
    • Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.
    • Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc,
    • prim. MUDr. Pavel Dušek