acetylcystein (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva proti nachlazení a kašli

Mechanismus účinku léku

  • V dýchacích cestách působí sekretolyticky (podporuje produkci řidšího hlenu) a sekretomotoricky (zvyšuje aktivitu řasinek a pohyb hlenu). Podle dnešních názorů rozvolňuje disulfidové můstky mukopolysachridových řetězců v hlenu

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba dušnosti související s obtížným vykašlávání

Způsob užívání léku

  • Šumivé tablety nebo granule rozpuštěné ve vodě nebo tobolky užívané ústy jednou až třikrát denně, nebo pastilky k rozpuštění v ústech čtyřikrát až šestkrát denně
  • Nitrosvalová nebo nitrožilní injekce jednou až dvakrát denně
  • Doporučuje se zvýšený přívod tekutin, což podporuje vliv acetylcysteinu na rozpouštění hlenů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nejsou známy.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.