Cerb

Cerb je méně časté označení pro skupinu buněčných receptorů, které se častěji označují jako HER nebo erbb. Do této skupiny patří například receptor HER2 (nebo též "neu" nebo erbb-2), jehož nadměrná přítomnost na povrchu nádorových buněk je podmínkou léčby léky, které tento receptor blokují (Herceptin, Tyverb).