chlorpromazin (účinná látka)

Lék ze skupiny antipsychotika, neuroleptika

Mechanismus účinku léku

  • Řada účinků na nervový systém, nicméně informace o mechanismu účinku jsou velmi omezené

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba nevolnosti a zvracení
  • Léčba deliria především deliria agitovaného
  • Zvládání motorického a psychického neklidu
  • Podpůrná medikace při léčbě bolestí

Způsob užívání léku

  • Nitrosvalová injekce třikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při ospalosti během prvních dnů léčby by pacient neměl neřídit ani neobsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.