dobře diferencovaný dlaždicobuněčný (epidermoidní, skvamocelulární) karcinom kůže

dlaždicový (spinocelulární) karcinom kůže je jedním z druhů kožních nádorů. Léčba je především lokální - chirurgické odstranění nádoru popř. jeho ozáření. Nádor však může metastazovat, pak se uplatní i další léčebné metody. Dobře diferencovaný - viz heslo histopatologický stupeň (grade)