energetická malnutrice

podvýživa zapříčiněná nedostatečným příjmem energie nebo zvýšenými nároky organismu na energii (stres, nemoc...).