hodnoty markrů / markerů

Viz. heslo nádorové markery / onkomarkery . Hodnota markeru udává jeho koncentraci v séru (popř. i jiných tekutinách), pro každý jednotlivý marker je určeno rozmezí hodnot, které jsou považovány za normální.