ketokonazol (účinná látka)

▼Lék ze skupiny imidazolové deriváty

Mechanismus účinku léku

  • Ketokonazol inhibuje syntézu steroidů – kortizolu, aldosteronu a androgenních hormonů v nadledvinách i ve varlatech.
    Ketokonazol je obsažen rovněž v šamponech pro léčku kožních onemocnění ve vlasaté části hlavy, působí proti bakteriím a kvasinkám

Použití léku u onkologických pacientů

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy dvakrát až třikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • V případě závratí a ospalosti by pacient neměl řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).