lokoregionální chemoterapie

Léky standardně podávané ústy nebo formou injekce či infúze do žíly působí v celém organismu (systémově). Lokoregionální léčba je zaměřená především na nádor a jeho nejbližší okolí, celková dávka může být nižší a nežádoucí účinky léku pak méně časté. V případě chemoterapie se jedná především o infúze do tepny (intraarteriální infúze), kdy se v oblasti zásobené tepnou dosáhne vysoké koncentrace léku při relativně nízké celkové dávce. Používá se zejména u nádorů v oblasti hlavy a krku a při postižení jater metastázami některých nádorů. Pod pojmem lokoregionální chemoterapie lze zahrnout i podání léku ve formě např. masti u povrchových kožních nádorů.