lymfonody v retropetintoneu

Nodus lymphaticus je latinské označení pro lymfatickou (mízní) uzlinu. Za normálních okolností nejsou zpravidla při vyšetření (CT, magnetická rezonance ap.) patrné. Uzliny se mohou zvětšit např. při zánětu nebo postižení nádorem.
Retroperitoenum je oblast za břišní (peritoneální) dutinou. V retroperitoneu jsou loženy ledviny, velké cévy, nervy, mízní uzliny.