prevalence

Počet případů onemocnění vyskytující se v populaci v určitém časovém období. Stejně jako incidence jsou údaje o prevalenci nádorů uchovávány v regionálních a národních registrech pro zhoubná nádorová onemocnění