progrese onemocnění

Zhoubné nádorové onemocnění dále roste nebo se šíří.