punkční biopsie

Odběr vzorku tkáně speciální jehlou. Odběr je snadno proveditelný, nevyžaduje, kromě vyšetření krevní srážlivosti, speciální přípravu. Pokud je ložisko uložené hlouběji (v prsu, v játrech apod.) provádí se za kontroly ultrazvukem, tak aby bylo jisté, že vzorek byl skutečně odebrán z podezřelého ložiska.

nadřazený termín: biopsie