radioaktivní farmakon

látka určená k léčení nebo k diagnostickým vyšetření, která obsahuje atomy uvolňující záření. Jde například o radioaktivní jod (léčba karcinomu štítné žlázy), samarium (léčba kostních metastáz), technecium (scintigrafické vyšetření kostí), fluorem značená glukóza (pozitronová emisní tomografie - PET).