sorbitol + dokusát sodný (účinné látky)

Lék ze skupiny léčiva proti zácpě

Mechanismus účinku léku

  • Laxativní účinek sorbitolu spočívá v omezené kapacitě buněk sliznice tenkého střeva sorbitol vstřebat, sorbitol zůstává ve střevu a na základě osmotické aktivity sorbitolu dochází k sekreci vody do střevního lumina. Střevní obsah se mění v tekutější a obsažnější tím pádem dochází ke zkrácení pasáže.
  • Dokusát sodný po zatřepání lahvičkou tvoří pěnu, což zvyšuje laxativní účinek

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba zácpy
  • Vyprázdnění tlustého střeva před vyšetřením nebo operací, kde je to nezbytné

Způsob užívání léku

  • Roztok v aplikátoru k zavedení konečníkem do střeva (klysma). Není určen k dlouhodobému užívání

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

sorbitol + dokusát sodný

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.