stupně rakoviny

viz.heslo histopatologický stupeň (grade)