viabilní = životaschopný

Při hodnocení histologického nálezu po předchozí léčbě nádoru patolog hodnotí úspěšnost léčby - v případě, že nádor po léčbě zcela nezmizel, hodnotí patolog, zda jsou zbývající nádorové buňky odumřelé (nekrotické) nebo zda se mohou dále dělit (jsou viabilní).