Mezioborové projekty

Česká onkologická společnost se podílí na několika mezioborových projektech ve spolupráci s partnerskými společnostmi. Projekt UJO a projekt Uroweb jsou zaměřeny na spolupráci onkologů a urologů v léčbě urologických malignit a probíhají ve spolupráci s Českou urologickou společností ČLS JEP . Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP spolu s ČOS společně připravily projekt PARMA (PAin Relief MAnagement) zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů.  Ve spolupráci s transplantology z IKEMu Praha a CKTCH Brno připravil výbor ČOS společný postup onkologů a transplantologů ve věci indikací transplantace jater u nemocných s diagnózou hepatocelulárního karcinomu.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.