Databáze léčiv

Nejaktuálnější, nejúplnější a nejspolehlivější informace o léčivech najdete v lékové databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv!

Státní ústav pro kontrolu léčiv zpřístupnil odborné i laické veřejnosti přehlednou databázi všech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více než 8 000 přípravcích. Informace jsou aktuální v řádu dní, protože jde o poskytnutí vlastní lékové databáze SÚKL veřejnosti. Nikde na českém internetu, ani na CD natož pak v knihách nemohou být čerstvější, spolehlivější a úplnější informace, než v této databázi. To je také důvod proč už nezpřístupňujeme databázi AISLP, která byla aktualizována jen 4x do roka. 

Vstup do databáze léčiv pro odborníky:

Vstup do databáze léčiv pro laickou i odbornou veřejnost:

Jak lze vyhledávat?

Vyhledávat můžete podle názvu léku, účinné látky, ATC skupiny, cesty podání, stavu registrace nebo držitele rozhodnutí o registraci. Vyhledávání můžete omezit i podle stupně hrazení, vazby na lékařský předpis,  souběžný dovoz a podobně.

Co lze najít?

Ke každému produktu najdete základní informace (o registraci, formě, balení, síle, držiteli rozhodntí, ATC klasifikaci), příbalový leták, SPC, PAR - Veřejnou zprávu o hodnocení a  informaci o cenách produktu a úhradách. Doplněny jsou i informace o cizojazyčných šaržích a specifických léčebných programech k danému produktu. Navíc je odkazováno na další informace evrospké lékové agentury EMEA k danému produktu v českém jazyce. Z databáze hromadně registrovaných přípravků je odkazováno na stránky EMEA, kde najdete SPC, PIL, Summary for the Public a další informace o léčivu. U lokálně registrovaných přípravků zde najdete platné SPC a PIL.