Prevence a léčba závislosti na tabáku » Onkologická rizika a prevence » přednáška - video odstranit

Video: Prevence a časný záchyt zhoubných nádorů plic
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Vaše otázky zodpověděla během Brněnských onkologických dnů prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních z Fakultní nemocnice v Brně.