Nádory dětí na internetu

Odkazy na internetové stránky určené pacientům

Na českém i zahraničním internetu najdete mnoho informací, které jsou věnovány a určeny onkologickým pacientům a jejich blízkým. Pro úplnost jsme pro Vás tyto zdroje vyhledali a zde máte k dispozici jejich stručný popis a odkaz k dané problematice.

Vždy informace z těchto stránek konzultujte s Vaším lékařem, ČOS nemůže ručit za obsah těchto externích stránek. Informace o léčbě, obsažené na zahraničních stránkách, se nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.

Akutní leukémie u dětí

19. prosince 2007 byl vysílán pořad Na pomoc životu, který byl věnován problematice akutní leukémie u dětí.

Vyléčit je možné 80% pacientů. V České republice poskytujeme péči na úrovni nejlepších léčebných center Západní Evropy a Severní Ameriky.

Převzato z webových stránek České televize, http://www.ceskatelevize.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Haima. Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby
HAIMA - CZ je občanské sdružení, které sdružuje občany k aktivní pomoci dětem, postiženým poruchou krvetvorby. Sídlem HAIMY CZ je Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol. Stránky nabízejí rady a pomoc, přehled rekondičních pobytů, otázky a odpovědi, příběhy a další informace pro rodiče dětských onkologických pacientů.
Kapka naděje
Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol v oblasti pomoci při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod, v pomoci v oblasti psychosociální péče, pomoci při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky a s cílem podpořit vědecké aktivity.
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol

Stránky Kliniky dětské hematologie a onkologie (KDHO) na stránkách FN Motol. Obsahuje zákaladní informace o klinice, která vznikla v roce 2004 spojením Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol. Klinika má 91 lůžek nacházejících se na 6 odděleních. Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně 50 dětských pacientů z celé České republiky.

Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady.

Klinika dětské onkologie FN Brno
Oficiální stránky Kliniky dětské onkologie FN Brno jsou určeny rodičům dětí, které onemocněli onkologickou diagnózou. Přinášejí informace o léčbě, rady, jak se vyrovnat s nastalou situací, jak nejlépe pomoci svému dítěti a sobě, zvládnout vše co nemoc a její léčba přináší. Najdete zde informace o biologii, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění dětského věku.
Nadace Národ dětem
Stránky nadace zřízené za účelem humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole. Zřizovatelem je Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. a Konstantin Pleský.
Nadační fond dětské onkologie Krtek
Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) se svojí činností zaměřuje na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti absolvující léčbu na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně (KDO FN Brno) a LF MU Brno ve prospěch onkologicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže.
The National Children's Cancer Society
National Children’s Cancer Society provozuje programy a služby na pomoc dětem s onkologickou diagnózou a jejich blízkým ve všech stádiích nemoci a po nemoci.