Volební komise

Členové volební komise:

  • MUDr. Alexandra Aschermannová (Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši)
  • MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. (FN Olomouc) - pověřen organizací práce volební komise
  • MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (MOÚ Brno)
  • MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (MOÚ Brno)
  • MUDr. Denisa Vitásková (FN Olomouc)

Volební komise byla ustavena na schůzi výboru dne 20. ledna 2015. Členové volební komise nemohou kandidovat do výboru ČOS ani do revizní komise.