Léčba diabetu 2. typu insulinem a riziko vzniku nádorového bujení

 • 29. 7. 2009

Stanovisko Výboru České onkologické společnosti JEP

V poslední době bylo v odborném tisku (Diabetologia) publikováno několik sdělení, která porovnávají bezpečnost podání insulinů u diabetiků II. typu ve vztahu k typu podávaného insulinu a vzniku nádorového bujení.

Česká onkologická společnost podporuje aktivně preventivní snahy snížit riziko vzniku nádorového onemocnění. U zmíněných článků se však nejedná o popis výsledků klinických studií, ale o nahodilé retrospektivní sledování nemocných léčených pro diabetes 2. typu, vycházející z mnohdy tak nepřesných dat, jako jsou registry zdravotních pojišťoven, a nerespektující základní zásady pro srovnávací studie.

Výbor České onkologické společnosti nenalezl v těchto sděleních informace, které by mohl považovat za validní data, závěry těchto sdělení považuje za zavádějící a vzbuzující paniku mezi nemocnými s diabetem.

Diabetes a jemu přidružené stavy (metabolický syndrom) jsou faktory zvyšující riziko vzniku zhoubného bujení. Pokud je však diabetiky nutno léčit dle vývoje onemocnění insulinem a jeho deriváty, nejsou České onkologické společnosti známa žádná fakta, na kterých by bylo možno stanovit index rizika vzniku nádorového onemocnění ve vztahu k typu podávaného insulinu. Takovéto informace mohou vzejít pouze z prospektivních randomizovaných přímo srovnávacích studií.

V Brně 20.7.2009

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Text zprávy k tisku
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live