Přehled stanovisek ČOS ke správním řízením SÚKL 1-7/2017

  • 31. 7. 2017

Výbor České onkologické společnosti zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu v období leden - červenec 2017.

Přehled z 31. 7. 2017